prístavba mestskej vily, Dolný val, Žilina 2009
spolupráca A. Kováčová