bazén pri rodinnom dome, 2007
spolupráca J. Gabrišová