OD Beno, Mariánske námestie, Žilina 2007
spolupráca J. Gabrišová