bytový dom Skelet, Žilina 2006
cena Ce.za.ar 2006, cena D. Jurkoviča 2006