rodinný dom, Bôrik 1999
cena Ferdinanda Čapku 1999, spolupráca M. Lišková