rodinný dom, Rosina 2010
spolupráca J. Gabrišová, prebieha realizácia