Rodinný dom, Kotešová 2012
spolupráca A. Kováčová, prebieha realizácia