polyfunkčný dom, V. Spanyola, Žilina 2010
spolupráca A. Kováčová, prebieha realizácia